Despre IMTAX - Impozite si taxe locale

Produsul informatic permite GESTIONAREA BUGETULUI LOCAL DE VENITURI PROVENITE DIN IMPOZITE SI TAXE prin stabilirea, urmărirea şi încasarea impozitelor şi taxelor locale de pe teritoriul unei localităţi, ce se constituie ca venituri proprii ale bugetelor locale.

Produsul informatic IMPOZITE ŞI TAXE LOCALE are următoarele funcţiuni:

 1. Identificarea surselor de venituri. Se  identifică toate categoriile de impozite şi taxe constituite conform legii 571/2003(CODUL FISCAL) si  aprobate conform hotărârii consiliului local.
 2. Identificarea cuantumului impozitelor şi taxelor locale, conform legilor şi hotărârii consiliului local (cotele de impozitare şi termene de plată).
 3. Gestionarea datelor de identificare a  contribuabililor (persoane fizice si juridice) si tinerea la zi a acestora.
 4. Gestionarea rolurilor pentru contribuabili (cu crearea si alimentarea rolului prin declaratiile fiscale).
 5. Elaborarea de inscrisuri solicitate de contribuabil(Proces verbal de inscriere in evidentele fiscale,Certificat fiscal);
 6. Calculul impozitului pe fiecare categorie de bunuri conform elementelor descriptive si a normelor legale in vigoare,cu prevederea termenelor scadente,a bonificatiilor acordate,a majorarilor si penalitatilor aferente intarzierilor si a tarifelor unitare pentru constructii provizorii..
 7. Calculul obligatiilor financiare ale fiecarui contribuabil (avand in vedere categoria bunului si cantitatea),conform legislatiei in vigoare.
 8. Evidentierea inlesnirilor la plata(scutiri,reesalonari ocazionale,etc.),a restituirilor si compensarilor;
 9. Editarea de procese verbale la luarea in evidentele fiscale cu evidentierea obligatiilor fiscale pe tipuri de debite;
 10. Evidentierea si urmarirea unitara a situatiei fiscale a fiecarui contribuabil,editarea instiintarilor la inceput de an sau pe parcursul anului ,precum si a somatiilor ,pe diverse criterii de selectie;
 11. Urmărirea şi încasarea impozitelor şi taxelor locale.
 12. Asistarea efectuarii platii prin alegerea de catre contribuabil a transelor de plata ,functie de suma disponibila si in ordinea stabilita de normele legale in vigoare;
 13. Editarea chitantelor de plata cu acordarea automata a numarului si actualizarea in baza dupa efectuarea platii,precum si inregistrarea platilor efectuate cu ordine de plata sau alte tipuri de plati;
 14. Înregistrarea în contabilitate a acestor surse de venituri cu emiterea diferitelor situaţii de evidenţă.
 15. Editarea situatiei fiscale a unui contribuabil(EXTRAS DE ROL),cu specificarea debitelor pe tipuri de debit(curent,majorari,penalitati,ramasite,majorari ramasite,penalitati ramasite)si pe termene scadente,precum si a platilor efectuate ,cu tipul,numarul si data documentului de plata si editarea de liste diverse (borderouri de incasari,recapitulatii incasari,matricole cladiri,terenuri,mijloace de transport,etc.);
 16. Editarea de diverse rapoarte ce stau la baza unor analize pentru factorii de conducere(Contribuabilii care au platit integral,Lista suprasolvirilor,Contribuabili scutiti,Lista nominala ramasite,Centralizator ramasite,Lista nominala solduri,Centralizator solduri,Registru partizi,etc.)
 17. Implementarea unor functii specifice diverselor nivele ierarhice;
 18. Analize operative privind situatia incasarilo pe tipuri si diverse analize statistice si de sinteza referitoare la situatia obligatiilor fiscale ale contribuabililor;
 19. Inchiderea anului fiscal curent (calcularea soldului existent) si deschiderea anului fiscal urmator cu preluarea ramasitelor si suprasolvirilor din anul fiscal anterior;  
 20. Păstrarea istoricului anilor precedenti,  a informaţiilor privind situaţia unui contribuabil.
 21. Proceduri de asigurarea securităţii datelor împotriva manevrelor greşite sau intervenţiilor neautorizate.
 22. Jurnal pentru urmarirea activitatii utilizatorilor (adaugari, modificari,stergeri, acces la program,etc.)
 23. Preluarea în prelucrare a noilor acte normative, până la elaborarea unei noi versiuni.
Evaluare generală
Ușurința în utilizare
0/5
Funcționalități
0/5
Suport tehnic
0/5
Raport calitate / preț
0/5
Modalitate de accesare
 • Instalare pe calculator/server - Windows
Modalitate de licențiere
 • On premises
Sistem de operare
 • Windows
Accesare de pe dispozitive mobile
 • Nu
Integrare cu alte sisteme
 • Nu
Instruire
 • Curs
 • Prin intermediul documentației
Suport tehnic
 • În intervalul orelor lucrătoare

Solicită un demo pentru IMTAX - Impozite si taxe locale

Completați formularul și veți fi contactat de unul din consultanții noștri!

Recenzii

Părerea ta contează!

Ne dorim să creștem industria IT&C din România, iar acest lucru nu poate fi posibil decât printr-un sistem transparent de evaluare.
Vă rugăm să adăugați un review pentru aplicația IMTAX - Impozite si taxe locale completând câmpurile de mai jos. Toate informațiile de contact sunt utilizate doar pentru validarea feedback-ului și nu vor fi publicate!