Politica de confidențialitate și prelucrare a datelor cu caracter personal

Vă rugăm să citiți cu atenție informațiile cu privire la politica de utilizare a platformei Softlead înainte de efectuarea oricărei interacțiuni cu website-ul softlead.ro.

Platforma este operată de compania Softlead Marketplace SRL, înregistrată în România, având cod fiscal RO43285424 și număr de înregistrare la Registrul Comerțului J18/917/2020.

Prin utilizarea acestui website, prin plasarea unei solicitări de aplicație software, respectiv de achiziție, este nevoie de confirmarea înțelegerii și acceptării termenilor și condiților Softlead.

Datele cu caracter personal sunt acele informații care se referă la o persoană fizică identificată sau identificabilă.

Pentru end-useri/cumpărători de soluții software

 1. Termeni generali
  • Va fi denumit lead un calup de informații și date personale validate, ale unui utilizator al platformei Softlead, care a solicitat date despre o aplicație software.
  • Un lead este considerat informație cu caracter personal.
  • Datele introduse în platformă sunt folosite în scopuri de marketing, comunicare și informare cu privire la fluxul de activități specific platformei (generare de lead-uri).
  • Datele clientului înregistrate prin intermediul formularelor de contact vor fi trimise către furnizorii de aplicații software, în număr de maxim cinci (5) companii.
  • Furnizorii de aplicații software care au intrat în posesia datelor personale ale utilizatorilor de tip end-user le pot folosi doar în scopuri de vânzare, marketing, comunicare și informare, fapt ce face obiectul activității principale întreprinse de Softlead.
  • La cererea end-userului, Softlead poate să nu distribuie în scopuri de informare, marketing și comunicare datele acestuia.
  • Datele personale specifice unui lead pot fi șterse la cerere.
  • În prezent, datele cu caracter personal sunt stocate și prelucrate pe teritoriul României.  Cu toate acestea, este posibil să transferăm anumite date ale dvs. cu caracter personal unor entități localizate în Uniunea Europeană sau în afara Uniunii, inclusiv în țări cărora Comisia Europeană nu le-a recunoscut un nivel adecvat de protecție a datelor cu caracter personal.
  • Datele personale specifice unui lead se stochează timp de 10 ani în bazele de date Softlead.
 2. Stocarea datelor personale
  • Datele personale operate prin platforma Softlead.ro sunt stocate în datacenterele Amazon Web Services EMEA SARL din Germania.
  • Softlead nu stochează date personale cu caracter sensibil pentru utilizatori.
 3. Actualizări ale politicii de termeni și condiții
  • Termenii și condițiile menționate pot fi actualizate la anumite intervale de timp, în raport cu modificările normelor de protecție a datelor. Acest fapt va fi aplicat intern prin informarea angajaților, colaboratorilor și clienților Softlead.
 4. Întrebări sau reclamații
  • Clienții din Uniunea Europeană pot contacta Softlead cu privire la adresarea unor întrebări specifice sau a unor reclamații cu privire la termenii și condițiile menționate pe adresa de e-mail [email protected].

Pentru furnizorii de aplicații software

 1. Termeni generali cu privire la listarea în platformă
  1. Datele personale operate prin listarea unei companii software și a aplicațiilor comercializate în platforma Softlead sunt cele completate de fiecare reprezentant al companiei.
  2. Datele introduse în platformă sunt folosite în scopuri de marketing, comunicare și informare cu privire la fluxul de activități specific platformei (generare de lead-uri).
  3. Scopurile și temeiurile prelucrării datelor cu caracter personal includ:
   1. Crearea și administrarea contului companiei în cadrul marketplace-ului Softlead.
   2. În vederea informării cu privire la campanii, pentru informare prin e-mail/SMS/telefonic sau prin notificări primite direct în contul de vendor din cadrul platformei Softlead.
   3. Pentru apărarea intereselor noastre legitime, cum ar fi situațiile în care vom folosi sau transmite informații în vederea protejării drepturilor și activității comerciale (măsuri de protecție față de atacuri cibernetice, măsuri de prevenire și de fraudare).
  4. Datele vendorilor nu vor fi înstrăinate unor părți externe, cu excepția autorităților oficiale, îndreptățite în acest sens.
  5. În cazul apariției unor breșe de securitate, Softlead va informa în maxim 72 de ore vendorul cu privire la posibilele pierderi, transmiteri de date, stocări nepermise ale acestora.
  6. În cazuri speciale, Softlead va informa vendorul cu privire la înstrăinarea datelor acestuia către autorități publice, în cazul în care acestea sunt cerute în mod explicit.
  7. Responsabilitatea tehnică
   1. Softlead își asumă responsabilitatea de ordin tehnic în vederea respectării minimelor cerințe în vederea bunei păstrări a datelor cu caracter personal ale părților.
   2. Softlead își asumă responsabilitatea instruirii interne a tuturor angajaților cu privire la aplicarea normelor de păstrare a datelor cu caracter personal și a utilizării acestora.
   3. Softlead își asumă răspunderea cu privire la păstrarea în siguranță a datelor cu caracter personal, fără ca acestea să poată fi accesate de terțe părți, în afara angajaților sau colaboratorilor direct vizați.
  8. Datele introduse de vendor în platformă sunt stocate timp de 10 ani.
  9. În prezent, datele cu caracter personal sunt stocate și prelucrate pe teritoriul României. Cu toate acestea, este posibil să transferăm anumite date ale dvs. cu caracter personal unor entități localizate în Uniunea Europeană sau în afara Uniunii, inclusiv în țări cărora Comisia Europeană nu le-a recunoscut un nivel adecvat de protecție a datelor cu caracter personal.
  10. În cazul în care vendorul solicită ștergerea datelor, acest fapt nu va fi aprobat, întrucât nu respectă normele de păstrare a datelor timp de 10 ani din motive legale sau financiare.
 2. Termeni cu privire la procesul de generare de lead-uri
  1. Va fi denumit lead un calup de informații și date personale validate, ale unui utilizator al platformei Softlead, care a solicitat date despre o aplicație software.
  2. Datele personale operate prin Softlead și trimise vendorilor pot fi folosite strict pentru activități comerciale (promovare, vânzare) și de informare.
  3. Procesul de calificare a lead-ului se bazează pe obiectivele Softlead și nu se poate interveni asupra lor.
  4. O dată achiziționat un lead (datele de contact ale clientului), acestea nu pot fi înstrăinate sub nicio formă unei terțe părți.
  5. Fiecare client solicitant al unei aplicații software este informat despre condițiile de folosire ale datelor personale.
  6. Datele personale specifice unui lead sunt stocate timp de 10 ani în bazele de date Softlead.
  7. Datele personale specifice unui lead pot fi șterse la cerere.
  8. La cererea clientului, datele dintr-un lead pot să nu mai fie folosite în niciunul dintre scopurile inițiale.
 3. Stocarea datelor personale
  1. Datele personale operate prin platforma Softlead.ro sunt stocate în datacenterele Amazon Web Services EMEA SARL din Germania.
  2. Softlead nu stochează date personale cu caracter sensibil pentru utilizatori.
 4. Actualizări ale politicii de termeni și condiții
  1. Termenii și condițiile menționate pot fi actualizate la anumite intervale de timp, în raport cu modificările normelor de protecție a datelor. Acest fapt va fi aplicat intern prin informarea angajaților, colaboratorilor și clienților Softlead.
 5. Întrebări sau reclamații
  1. Clienții din Uniunea Europeană pot contacta Softlead cu privire la adresarea unor întrebări specifice sau a unor reclamații cu privire la termenii și condițiile menționate pe adresa de e-mail [email protected].

Definire termeni

Vendor – Furnizor sau implementator de aplicații software

Lead – potențial client, definit printr-un set de informații specifice, completate în cadrul platformei Softlead, ce ajută la identificarea acestuia, în vederea contactării pentru prezentarea unui demo sau a unei oferte a unei soluții software.