Politică de confidențialitate studiu. Protecția datelor cu caracter special

 1. Categorii de date cu caracter personal
Vor fi considerate și denumite în continuare date cu caracter personal următoarele:
 • Nume, prenume, data nașterii, numărul de telefon mobil/fix, adresa de email, adresa de domiciliu, contul bancar, locul de muncă, venit, sau orice alta informație cu caracter personal pe care ne-o oferiți în mod explicit.
 • Informații privind utilizarea site-ului, cum ar fi data și ora la care ați accesat website-ul, inclusiv adresa IP publica, Device ID public și date similare despre dumneavoastră (denumite in continuare „Date de monitorizare”)..
Softlead colectează datele cu caracter personal în următoarele modalități: direct de la dumneavoastră (acordate pe site, email, rețele de socializare ori prin alte mijloace de comunicare), din rapoartele traficului înregistrat de serverele care găzduiesc site-ul, din rețele sociale precum și prin intermediul cookie-urilor sau de la parteneri terți care ne comunică date în vederea livrării produselor, studiilor de piața, chestionarelor și informărilor de orice fel către dumneavoastră cât și către terți prin acordul dumneavoastră explicit.
 1. Scopul prelucrării datelor
Vor fi prelucrate datele dumneavoastră cu caracter personal în măsura permisă sau impusă de legislația aplicabilă în următoarele scopuri:
 • Informațiile colectate prin intermediul studiului de piață vor fi folosite strict cu scopul obținerii unor informații statistice și în scop informativ.
 • Pentru a permite crearea activităților de marketing
 • Datele cu caracter personal colectate prin intermediul studiului nu vor fi înstrăinate către alte entități fizice sau juridice.
 • Toate datele sunt confidențiale, respectăm dreptul la intimitate.
 
 1. Transferuri de date, destinatari și temeiul legal al acestor transferuri
 • Nu vor fi efectuate transferuri de date personale, colectate prin intermediul acestui studiu către terți: parteneri, furnizori din România sau de pe teritoriul Europei sau în afara ei.
 • Toate rezultatele studiului vor fi expuse publicului larg în format anonimizat, fără dezvăluirea datelor personale.
 
 1. Perioada de retenție
 • Datele cu caracter personal prelucrate în scopurile menționate în prezenta politica de confidențialitate vor fi păstrate doar cât este necesar, pe durata existenței contactului cu Softlead și ulterior, în timpul unei perioade de tranziție (de exemplu, pentru primirea unui răspuns la solicitarea dumneavoastră) sau pentru oricare alta perioadă mai îndelungată în care Softlead are obligația legală de a arhiva datele cu caracter personal.
 • Dacă se inițiază o acțiune judiciară, datele cu caracter personal pot fi păstrate pana la finalul acestei acțiuni, inclusiv eventualele perioade de recurs, iar apoi vor fi șterse sau arhivate, conform prevederilor legislației aplicabile.
 • În toate cazurile, datele cu caracter personal din contractele, comunicările și alte documente identificate pot fi supuse unor cerințe legale de păstrare, care necesita, în principiu, păstrarea de până la 10 ani. Orice alte date cu caracter personal vor fi șterse, în principiu, în 6 luni de la refuzul dumneavoastră, cu excepția datelor referitoare la cercetare care vor putea fi păstrate până la 3 ani de la data colectării sau, după caz, pentru o perioada necesară pentru îndeplinirea unor obligații legale sau dacă este necesar pentru motive de securitate, prevenirea fraudei, litigii sau abuzuri.
 1. Drepturile utilizatorului
În cazul în care v-ați declarat consimțământul cu privire la eventuale activități de prelucrare a datelor cu caracter personal, puteți retrage acest consimțământ în orice moment, cu efecte viitoare. O astfel de alegere nu va afecta legalitatea prelucrării anterior retragerii consimțământului. În baza condițiilor prevăzute de legislația aplicabila (GDPR), aveți următoarele drepturi:
 • Dreptul de acces: Aveți dreptul de a vi se comunica, la cerere, daca datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate, si daca da, aveți dreptul de a solicita accesarea acestora. Informațiile includ, printre altele, scopurile prelucrării, categoriile de date cu caracter personal afectate si destinatarii sau categoriile de destinatari cărora le-au fost divulgate sau le vor fi divulgate datele dumneavoastră cu caracter personal.
 • Aveți dreptul de a obține o copie a datelor cu caracter personal prelucrate. Pentru copii suplimentare, vă putem percepe o taxa rezonabila, in baza costurilor administrative.
 • Dreptul la rectificare: Aveți dreptul de a obține din partea noastră rectificarea datelor dumneavoastră cu caracter personal incorecte. În funcție de scopurile prelucrării, aveți dreptul de a completa datele cu caracter personal incomplete, inclusiv prin intermediul unei declarații suplimentare.
 • Dreptul la ștergere („dreptul de a fi uitat”): Aveți dreptul de a ne solicita sa va ștergem datele cu caracter personal.
 • Dreptul la restricționare: Aveți dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal. În acest caz, datele respective vor fi marcate și pot fi prelucrate de noi doar in anumite scopuri.