Despre Sistemul informatic Power Account

Sistemul informatic Power Account de tip ERP destinat institutiilor bugetare facilizeaza integrarea tuturor informatiilor ce vizeaza prelucrarea documentelor primare si gestiunea stocurilor, contabilitatea generala si financiara, gestiunea salariatilor si calculul salariilor, gestiunea mijloacelor fixe si a parcului auto.

Angajamente, lichidari, ordonantari si plati

Zona de ALOP este destinata institutiilor publice, Power Account venind in sprijinul acestora prin a le oferi posibilitatea de a-si urmări bugetele propuse si realizarea lor pe fiecare articol bugetar. Astfel, sistemul asigura evidenta analitica a datelor privind inregistrarile conturilor contabile specifice evidentei contabile bugetare: Conturile 8066 – Credite bugetare aprobate si 8067 – Angajamente bugetare, dupa cum urmeaza:

 • permite evidenta analitica a acestor conturi – care este obligatorie conform structurii executiei bugetare – Capitol-Subcapitol-Articol-Paragraf si poate furniza informatii cu privire la tranzactiile inregistrate in evidentele contabile precum si la soldul ramas in perioada de analiza si in perioadele anterioare;
 • furnizeaza informatii cu privire la angajamentele legale anuale sau multianuale aprobate de ordonatorul de credite, in orice moment si pentru fiecare subdiviziune a bugetului aprobat pentru exercitiul bugetar curent;
 • asigura evidenta si urmarirea legaturilor dintre inregistrarile introduse in sistem conform fluxului de documente specific evidentei ALOP;
 • asigura rapoarte care reflecta in orice perioada a exercitiului financiar analizat care este istoricul tranzactiilor desfasurate in perioada de analiza;
 • asigura rapoarte care reflecta tranzactiile introduse in perioadele din exercitiile financiare anterioare,
 • genereaza si tipareste toate tipizatele care rezulta din evidenta ALOP – angajament bugetar individual / global, propunere de angajare a unei cheltuieli, ordonantari de plata.

Gestiunea stocurilor, evidenta clientilor si a furnizorilor

Clienti – Furnizori

 • evidenta analitica a clientilor si furnizorilor interni si externi;
 • emiterea si gestionarea de documente specifice (facturi, avize de expeditie, DVI, NIR, etc.);
 • generarea si listarea automata a facturilor provenite din contracte cu derulare indelungata care pot avea decontare lunara, trimestriala sau semestriala;
 • inregistrarea veniturilor pe centre de profit, a cheltuielilor pe centre de cost (cu generarea automata a NIR-urilor);
 • emiterea jurnalelor de vanzari si cumparari;

Incasari – Plati

 • inregistrarea tuturor operatiilor de incasare sau plata a documentelor fiscale;
 • gestionarea deconturilor si a avansurilor spre decontare;
 • esalonarea la plata a facturilor de la furnizori;
 • evidenta solduri bancare la zi;
 • registrul de casa on-line;

Stocuri

 • gestionarea stocurilor de materii prime, materiale, produse finite, marfuri, consumabile, etc;
 • gestionarea obiectelor de inventar si a repartizarii acestora;
 • evidenta stocurilor pe loturi/forme de ambalare/data de expirare pentru produsele perisabile – evidenta produselor cu serie unica de identificare;
 • evidenta stocurilor pe cod unic de produs cu distinctie intre preturile de achizitie;
 • evidentierea consumurilor de materii prime si materiale pe centre de cost.
 • mecanisme multigestiune si locatii in cadrul gestiunii;
 • mecanisme de realizare a inventarierii stocurilor;

Contabilitate generala

Modulul de contabilitate generala reprezinta nucleul sistemului informatic integrat  Power Account, intrucat concentreaza intreaga informatie contabila a unitatii economice, realizand atat contabilitatea financiara (clasele 1-7) cat si contabilitatea interna de gestiune (clasa 9), conturi in afara bilantului (clasa 8), pana la nivel de balanta, bilant, flux de numerar, cont de profit si pierdere. Sistemul informatic permite atat analiza perioadelor precedente cat si a situatiei actuale in timp real. Sistemul indeplineste urmatoarele functii:

 • efectuarea inregistrarilor contabile in lei si in moneda originala;
 • gruparea si urmarirea defalcata a informatiilor pe sintetic, analitic, repartitor, moneda originala plus alte 3 informatii aditionale la alegerea utilizatorului;
 • introducerea manuala a inregistrarilor contabile de corectie si reglare;
 • preluarea automata a inregistrarilor contabile provenite din alte sisteme externe sistemului Power Account – generarea automata de inregistrari contabile de inchidere a conturilor de venituri si cheltuieli, reevaluare conturi in valuta, etc.
 • obtinerea situatiilor contabile necesare: balanta, fise de cont, carte mare, extras de banca, registru de casa atit in lei cat si in valuta originala – obtinerea rezultatelor financiare de tip bilant, cont de profit si pierdere, flux de numerar etc.;
 • modulele aditionale ale sistemului Power Account genereaza in mod automat inregistrari contabile in contabilitate, cu sau fara confirmarea acestora;
 • consolidarea informatiilor se poate realiza intr-o multitudine de colectii centralizatoare definite de catre utilizator dupa necesitatile proprii;
 • posibilitatea utilizarii la nivelul colectiilor centralizatoare a unor functii care sa se aplice in mod general tuturor colectiilor componente.
 • urmarirea corectitudinii inregistrarilor contabile in conformitate cu corelatiile conturilor contabile si a functionalitatii acestora;
 • definirea bugetelor de venituri si cheltuieli pentru fiecare organizatie (colectie) organizat pe centrele de profit/cost specific;
 • generarea automata de inregistrari contabile pornind de la inregistrari contabile existente si algoritmi specifici definiti de utilizator;
 • utilizarea unor conturi nestandard de tip alfanumeric pentru stocarea de informatii specifice. Continutul acestor conturi, care functioneaza ca orice alt cont in dubla partida, poate fi o informatie cantitativa sau valorica intr-o unitate de masura sau moneda in conformitate cu necesitatile utilizatorului. Pentru conturile din aceste clase pot fi obtinute aceleasi seturi de rapoarte ca si pentru cele din contabilitatea financiara sau de gestiune. O alta utilizare a conturilor din clasele alfanumerice o reprezinta alimentarea valorica a bugetelor.
 • permite utilizatorului definirea unor modele de rapoarte MS-Excel care vor fi genereate ulterior in mod dinamic cu informatiile din baza de date.

Gestiunea personalului si calculul salariilor

Sistemul informatic realizeaza gestiunea personalului angajat si calculul salariilor, cu integrarea informatiilor aferente fiecarui angajat in parte in Power Account.

Date pasaportale ale angajatilor

 • date complete de identificare ale persoanei respective (nume, prenume, cod numeric personal, adresa, etc.), date privitoare la starea angajatului in cadrul societatii (date contract de munca, norma, salariu de incadrare, functie, etc) , date cu privire la deduceri personale si suplimentare, pentru persoane aflate in intretinerea angajatului si, optional, alte date suplimentare cu privire la pregatirea scolara si profesionala a persoanei respective, date despre actele de identificare, evidenta militara, stare medicala, conturi bancare, etc

Nomenclatoare

 • se pot genera si gestiona o serie de alte nomenclatoare, cuprinzand informatii necesare pentru functionarea corecta si eficienta a unei aplicatii de evidenta date personal si salarizare (nomenclatoare de functii, meserii, locuri de munca, locuri de plata, studii, cursuri, limbi straine, case de asigurari de sanatate, beneficiari de retineri, etc.)

Calculul salariilor

 • calculul complet al salariului, trecand prin toate etapele acestei operatii: calcul avans, concedii de odihna si medicale, pontaje, sporuri, retineri datorate de angajat catre stat sau catre societate si calcul lichidare. Programul este prevazut cu parametrii de configurare a calculului salariului, in scopul adaptarii aplicatiei la cerintele si nevoile fiecarei societati comerciale in parte, indiferent de domeniul de activitate.

Rapoarte

 • generarea statelor de salarizare si a fluturasilor pentru fiecare angajat in parte si a centralizatoarelor de salarii pe fiecare punct de lucru al firmei respective. De asemenea se pot genera toate situatiile lunare, in format electronic si pe hartie, situatii pe care firma le inainteaza institutiilor statului (stuatii CAS, CASS, Somaj, Fise Fiscale, etc.), in conformitate cu prevederile legale la zi.

Gestiunea mijloacelor fixe

Modulul de gestiune a mijloacelor fixe permite evidenta mijloacelor fixe, calculul amortizarii si generarea automata a inregistrarilor contabile direct in modulul de contabilitate generala.

 • configurarea modului de calcul al amortizarii, cu optiunile: luna urmatoare punerii in functiune/luna iesirii, luna urmatoare punerii in functiune/fara luna iesirii, luna punerii in functiune/luna iesirii, luna punerii in functiune/fara luna iesirii;
 • evidenta amortizarilor nedeductibile fiscal, cu evidentierea separata a celor deductibile fiscal;
 • regimurile de amortizare permise de catre sistem: liniar, accelerat, degresiv AD1, degresiv AD2, manual. Regimul manual permite utilizatorului propria configurare a amortizarilor lunare;
 • starile mijlocului fix: normala, in rezerva/disponibil, in conservare;
 • modulul permite generarea multipla de mijloace fixe pornind de la caracterisiticile unuia dintre ele. Aceasta functie este utila in cazul unui numar mai mare de mijloace fixe identice care trebuie inregistrate distinct;
 • numarul de inventar se poate genera automat de catre aplicatie;
 • gestioneaza toate activitatile de intretinere a mijloacelor fixe (plan de reparatii, reparatii accidentale, reparatii capitale, etc.);
 • se pot defini propriile scheme de contare in afara celor deja predefinite (la nivel de mijloc fix, la nivel de coduri de clasificare sau la nivel de colectie);
 • obtinerea oricarei informatii istorice incepind cu data implementarii acestuia;
 • gestionarea in paralel a mai multor valori de inventar in diferite monede cu mecanisme diferite de calcul al amortizarii.

Gestiunea parcului auto

Modulul permite evidenta mijloacelor de mecanizare si auto. Evidenta se face pe grupe, urmarindu-se veniturile realizate si consumurile specifice generate de activitatea de exploatare. Modulul poate interactiona cu modulul de gestiune a stocurilor, pentru inregistrarea consumurilor de manopera si utilaje, intr-un centru de cost predefinit si preluarea din acesta a bonurilor de consum carburant.

Sistemul permite:

 • structurarea parcului auto in subparcuri de autovehicule si mijloace de mecanizare, cu evidenta consumurilor pe fiecare auto sau mijloc de mecanizare;
 • evidenta cheltuielilor pe centre de cost cu fiecare auto sau mijloc de mecanizare in functie de natura acestora, cu evidenta foilor zilnice de parcurs;
 • estimarea veniturilor pe departamente pe baza unor tarife calculate de inchiriere;
 • evidentierea tipurilor de servicii prestate de fiecare subparc auto;
 • urmarirea reparatiilor si a perioadelor de inactivitate;
 • gestionarea politelor de asigurare pentru fiecare utilaj in parte. 
General rating
Ușurința în utilizare
0/5
Funcționalități
0/5
Suport tehnic
0/5
Raport calitate / preț
0/5
Principalele funcționalități
Modalitate de accesare
 • Instalare pe calculator/server
 • Accesare prin intermediul rețelei companiei
Limba în care este disponibilă aplicația
 • Română
Integrare cu alte sisteme
 • Da, prin dezvoltare la cerere
Instruire
 • Curs
 • Prin intermediul documentației
Suport tehnic
 • Permanent (24/7)

Solicită un demo pentru Sistemul informatic Power Account

Completați formularul și veți fi contactat de unul din consultanții noștri!

Recenzii

Părerea ta contează!

Ne dorim să creștem industria IT&C din România, iar acest lucru nu poate fi posibil decât printr-un sistem transparent de evaluare.
Vă rugăm să adăugați un review pentru produsul Sistemul informatic Power Account completând câmpurile de mai jos. Toate informațiile de contact sunt utilizate doar pentru validarea feedback-ului și nu vor fi publicate!

Alte aplicații software similare